PI2ANH 70cm analoog

430.0500 MHz

+1.6 MHz

CTCSS 77.0 Hz

PI2ANH zendt vanaf de ATOF locatie, daar wordt niet ontvangen.

PI2ANH maakt gebruik van meerdere ontvangstlocaties in en rond Arnhem.

Op basis van signaalkwaliteit wordt de beste ontvanger geselecteerd.

PI2ANH gebruikt SVXLink om deze functies mogelijk te maken.

Kijk op het dashboard van PI2ANH op welke ontvanger jij het beste ontvangen wordt en wat het signaal is op de andere ontvangers van PI2ANH.